Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Názov projektu: Initia, s.r.o. - podpora pracovných miest v spoločnosti


Základná informácia o projekte