Komunitné centrum

Initia

kto sme 

komunita.png


Komunitné centrum Initia

Komunitné centrum je zariadenie slúžiace na konanie najrôznejších aktivít pre určitú komunitu alebo na poskytovanie sociálnych služieb najmä sociálne vylúčeným osobám.

Cieľom  je predstaviť možnosť a postup práce s užívateľmi konope v rôznych adiktologických službách a poskytnúť alternatívu či doplnenie k ponuke existujúcich služieb. Užitočné to môže byť aj pracovníkom z oblasti duševného zdravia a všetkým profesiám, v ktorých je možné stretnúť sa s užívaním kanabinoidov. Aktivity

Sme zameraní najmä na klientov vo fáze prekontemplácie vo vzťahu k svojej závislosti, teda tým, ktorí neuvažujú o zmene. Vďaka našej práci sa dostanete do kontaktu s adiktologickými službami, môžete nadviazať ďalšiu spoluprácu alebo sa môžete rozhodnúť pre zmenu. Ďalej to môže byť zaujímavé aj pre klienta vo fáze kontemplácie či rozhodnutia, kedy môže slúžiť ako nástroj pre úvodnú spoluprácu s klientom.

Podľa nášho názoru sú naše stretnutia vhodnou  príležitosťou experimentovať,  a dávať možnosť používateľovi viac relevantných informácií o konope. U tohto typu klientov netlačíme k jasnému cieľu abstinencie, rešpek- tujeme klientove rozhodnutie v užívaní pokračovať, ale vedieme ho k tomu, aby sa správal bezpečne a kontrolovane. Domnievame sa, že naša práca môže byť vhodný aj pre pravidelných užívateľov konope ako nástroj pre zmenu, ale rovnako ako metóda u klientov, ktorí akúkoľvek zmenu odmietajú.

PřednáškaStolování

Zapojte sa

Je veľmi ťažké charakterizovať užívateľov konopných drog vzhľadom na ich vek či spoločenské zaradenie. Ide o nehomogénnu skupinu s veľkým rozptylom charakteristík (Miovský et al., 2008).
Na konci šesťdesiatych av sedemdesiatych rokoch boli vykonané štúdie zaoberajúce sa osobnosťou užívateľov konopných drog. Výsledky výskumu ukazujú, že nielen medzi užívateľmi a neužívateľmi konopných drog sú behaviorálne a psychosociálne rozdiely, ale rozdiely nájdeme aj vo frekvencii užívania.

Príďte sa k nám pozrieť 

 

KDE NÁS NÁJDETE?