Komunitné centrum

Initia

UDALOSTI 

Praktická časť je rozdelená do popisu jednotlivých sedení s klientom. Každé sedenie obsahuje jeho ciele a kroky, podľa ktorých sa môže pracovník riadiť, a informácie, ktoré klientovi odovzdávame. 

promitani.jpg

Prvé sedenie
Cieľ: Predstaviť klientovi zariadenie a program krátkej intervencie pre užívateľov konopných drog 

zahrada.jpg

Druhé sedenie
Cieľ: Odovzdať klientovi informácie o delení kanabinoidov a o ich zložení, formách a aplikácii, venovať sa informáciám o syntetických kanabinoidoch a upozorniť ho na možné riziká, ktoré vyplývajú z ich užívania.

komunita.jpg

Tretie sedenie
Cieľ: Monitorovať užívanie konopných látok pomocou
evidencia v tabuľke užívania konope

komunita2.jpg

Štvrté sedenie
Cieľ: Zoznámiť klienta s praktickým využitím harm reduction